NAPRAPATI

Naprapatin är en behandlingsform inom manuell medicin och tillhör enligt Socialstyrelsen svensk hälso- och sjukvård. Med manuell medicin menas att naprapaten till stor del arbetar och förlitar sig på sina egna händer för att undersöka och behandla besvär i människans rörelseapparat: skelett, rygg, leder och muskler.

Naprapatens arbete är inriktat på effektiv behandling där patientens välbefinnande är målet. Behandlingen är koncentrerad till rygg, nacke, axlar, bäcken, muskler och leder. Vid akuta problem hos patienten, t ex nackspärr och ryggskott, kan naprapaten snabbt lindra smärtan för att därefter hjälpa patienten att undvika upprepning av samma problem.

Förebyggande råd om kost, ergonomi, motion, avlastande rörelser och bra arbetsställningar liksom hjälp att utforma individuella träningsprogram stärker effekterna av naprapatens insatser.

Naprapat är en skyddad yrkestitel. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig naprapat. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. En legitimerad naprapat har genomgått en fyraårig utbildning på Naprapathögskolan och har därefter genomgått ett års legitimationspraktik, bl a inom offentlig vård. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för naprapater och de lyder, precis som alla andra legitimerade yrkesutövare, under hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar vilket medför en ökad trygghet för patienterna.
 

Vem kan få hjälp av naprapaten?


Naprapaten behandlar en mängd olika besvär, så som:

  • Rygg- och nackont
  • Problem med skuldror och axlar
  • Led- och muskelbesvär
  • Förslitnings- och belastningsskador
  • Ischias
  • Muskelspänningar
  • Huvudvärk och yrsel
  • Arbetsskador
  • Idrottsskador bl a i samband med golfspel och löpträning
  • Obalans i kroppen pga felaktig kropsställning, kotförskjutning

Hitta hit:
Odengatan 21

Tel:
08-411 65 70